SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM ZESPOŁEM

Jesteśmy dla Ciebie dostępni od poniedziałku do piątku: 8:00 - 16:00

  • Twoje dane administruje Decathlon sp. z o.o. Więcej o ochronie danych
    Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w zw. z tym, że skontaktowałeś się z nami jest Decathlon sp. z o.o.. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

Karty podarunkowe dla pracowników – księgowanie

Każdy pracownik firmy jest częścią jej sukcesu. Szczególnie cenni są pracownicy dobrze zmotywowani, którzy lubią swoją pracę, czują się w niej pewnie i wiedzą, że są doceniani. Na motywację do pracy wpływa wiele czynników, a wśród najczęściej wymienianych znajdują się kwestie finansowe, uznanie i możliwość rozwoju osobistego. Pracodawcy starają się na różne sposoby sprawić, aby pracownicy byli zadowoleni ze swojego miejsca pracy. Benefity, do których należą pakiet medyczny, ubezpieczeniowy, karta Multisport to standard oferowany przez wszystkich liczących się na rynku pracodawców. Wśród dodatkowych korzyści coraz częściej zatrudniający oferują karty podarunkowe. Jest to rodzaj premii finansowej, z której pracownik może skorzystać w wybranym miejscu. Karta podarunkowa dla pracowników może stanowić, także nagrodę rzeczową za osiągnięcie założonego celu czy wykonanie planu w określonym terminie. Tego typu benefit jest zawsze dobrym pomysłem na prezent świąteczny lub przy z rocznicowych samego pracownika lub całej firmy. Zakup kart podarunkowych dla pracowników może być skutecznym podkreśleniem, że nasza działalność posiada stabilność finansową oraz zapewnia bezpieczne i przyjazne miejsce pracy.

Czym jest koszt uzyskania przychodu?

Kosztem uzyskania przychodu są wydatki jakie podatnik, przedsiębiorca ponosi w celu uzyskania przychodu z poszczególnego źródła. Pracodawca zatrudniający pracownika jest zobligowany, aby w naliczanym wynagrodzeniu uwzględnić w nim, w zryczałtowanej formie, koszty uzyskania przychodu. Dzieje się to zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych z dn. 26 lipca 1991 r. Definicja kosztów uzyskania przychodu w art. 22 ust. 1 wskazuje, że są nimi wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania, albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ważna jest dodatkowo informacja, że wydatek ten nie może znajdować się w grupie, których z ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Wśród nich znajdują się darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju, zgodnie z ustawami o podatkach dochodowych PIT i CIT.

Karta podarunkowa

Karty podarunkowe dla pracowników, a koszty uzyskania przychodów firmy

Karty podarunkowe są świetnym sposobem na docenienie pracownika i zmotywowanie, jednak czy wpływają na koszty uzyskania przychodów naszej firmy? Przyjmuje się pewne warunki, aby wydatki, jakie ponosi podatnik były zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Przede wszystkim wydatek w ostatecznym rozrachunku musi zostać poniesiony przez jego zasoby majątkowe. Poniesiony koszt musi mieć charakter definitywny i musi pozostać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Koszty muszą pozostawać w związku przyczynowo skutkowym z przychodem firmy. Do kosztów przychodu możemy w związku z tym, doliczyć te zarówno bezpośrednio jak i pośrednio związane z przychodami. A w końcu, tak jak zostało wskazane wyżej, musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Dlatego tak ważna przy rozliczeniu jest motywacja przekazania kart podarunkowych naszym pracownikom. Fiskus potwierdzał stanowisko, że akceptowany jest zakup kart podarunkowych lub bonów w postaci upominków jako sposób na wzmocnienie więzi z pracownikami. Podkreślał również efekt motywacyjny, który ma pośrednie przełożenie na poziom uzyskiwanych wyników, osiąganych przychodów, bodziec do efektywniejszej pracy (Interpretacja z 5 grudnia 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.406.2018.1.AR, interpretacja z 24 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.15.2018.1.BM). Zatem istotne jest posiadanie pełnej dokumentacji, umiejętne przygotowanie opisu stanu faktycznego oraz uzasadnienie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Karty podarunkowe a przychód pracownika

Karty podarunkowe, a podatek VAT pracownika

Karty podarunkowe, bony czy vouchery zastępują środki pieniężne, za które pracownik może nabyć towary lub usługi. W podatku VAT przede wszystkim dużo wątpliwości i niejasności budzi fakt, czy samo przekazanie karty może być utożsamione z dostawą (warunek konieczny do opodatkowania), a kolejno czy pobrana oplata jest formą zaliczki czy przedpłaty. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaną dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 zakres przedmiotowy ustawy ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Stąd, aby faktycznie sprzedaż miała miejsce, musi fizycznie dojść do dostawy. Brak takiego świadczenia powoduje brak opodatkowania sprzedaży. Dopiero zrealizowanie karty podarunkowej w sklepie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Na rok 2019 przewidziana jest jednak zmiana przepisów, które maja podzielić bony podarunkowe na dwa rodzaje: jednego przeznaczenia (BJP) i różnego przeznaczenia (BRP). Te pierwsze będą dotyczyły sytuacji, w której miejsce dostawy towaru lub świadczenia usług wraz z należną kwotą podatku VAT będą znane w momencie wygenerowania bonu. Natomiast w przypadku transferu bonów BRP nie będzie on podlegać opodatkowaniu VAT, dopiero wymiana BRP na towar lub usługę będzie podlegała opłacie podatku.

Karty podarunkowe, a podatek PIT pracownika

Przychodem pracownika ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Mają one źródło w łączącym pracodawcę i pracownika stosunku pracy lub pokrewnym. Szeroka definicja wskazuje, że opodatkowaniu powinno podlegać każde świadczenie na rzecz zatrudnionego. Jednak prawo do zwolnienia podatkowego jest uzależnione od sposobu finansowania danego świadczenia. Zwolnienie podatkowe przysługuje pracownikom jedynie wtedy, kiedy świadczenie jest opłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub z funduszy związków zawodowych. Z kolei warto pamiętać, że 380 zł to limit zwolnienia z PIT dla świadczeń pracowniczych finansowanych z ZFŚS. Duże wątpliwości budzi jednak uznanie kart podarunkowych za objęte zwolnieniem od opodatkowania podatkiem dochodowym. Karty podarunkowe, mimo że nie są środkiem pieniężnym w tradycyjnym znaczeniu oraz nie spełniają wszystkich kryteriów pieniądza elektronicznego są przez niektórych uznawane są często za świadczenie pieniężne. Niewątpliwie analogiczna wartość nominalna otrzymanych tradycyjnych bonów jest przychodem w świetle ustawy o PIT. Przez ekspertów jest ona często uważana właśnie za taki bon towarowy i podlega opodatkowaniu.

Dlaczego warto wybrać kartę podarunkową Decathlon dla pracowników?

Promocja zdrowia i aktywności fizycznej to inwestycja w naszych pracowników. Dobra kondycja fizyczna to lepsze samopoczucie, koncentracja, większa witalność i gotowość do działania. Rozwój osobisty poza miejscem pracy wpływa na to jak dana osoba podchodzi do codziennych obowiązków. Sport w najróżniejszej formie powinien być podstawą naszego dnia, budzi chęć do działania i nastawia nas pozytywnie. Pozwól swoim pracownikom na rozwinięcie swoich umiejętności lub poznanie nowego hobby. Udostępnianie sportu dla każdego jest naszą misją od 1976 roku. Możesz mieć pewność, że w naszej ofercie każdy z Twoich pracowników znajdzie swoją ulubioną dyscyplinę.

POWRÓT DO
GÓRY STRONY